Festival

Šitą tekstą galima redaguoti administracijoje, kol kas tiesiog nukopijavau lietuvišką.

Nors festivalis jau gyvuoja nuo 1991 metų, tačiau dėl objektyvių priežasčių 1994, 1996 ir 1998 m. jis nevyko. Nuo 1999 m. festivalis tvirtai įėjo į visaginiečių bei visos Lietuvos kantri muzikos gerbėjų gyvenimą, nes vyksta kasmet. Šiuo metu festivalis gal galėtų pretenduoti į Lietuvos Gineso rekordų knygą kaip vienintelis festivalis Lietuvoje, prasidėjęs kartu su Nepriklausomybe ir tebevykstantis iki dabar.

  • elementas 1
  • elementas 2

2007 m. rugpjūčio 17-18 d. Visagine vyko 14-tas Tarptautinis muzikos festivalis “Visagino country”.

Nors festivalis jau gyvuoja nuo 1991 metų, tačiau dėl objektyvių priežasčių 1994, 1996 ir 1998 m. jis nevyko. Nuo 1999 m. festivalis tvirtai įėjo į visaginiečių bei visos Lietuvos kantri muzikos gerbėjų gyvenimą, nes vyksta kasmet. Šiuo metu festivalis gal galėtų pretenduoti į Lietuvos Gineso rekordų knygą kaip vienintelis festivalis Lietuvoje, prasidėjęs kartu su Nepriklausomybe ir tebevykstantis iki dabar.

Nuolat užduodamas klausimas: kaip tai prasidėjo?

Festivalio steigėjais laikomi 4 asmenys – tai Virgis Stakėnas, žinomas kantristas, kuriam pirmam į galvą šovė mintis organizuoti kantri muzikos festivalį, Edmundas Žalpys, 1991 m. dirbęs Kultūros ministerijoje, ir Sigitas Morkūnas, tos pačios ministerijos darbuotojas. Be jų pritarimo ir pagalbos tuo metu suorganizuoti festivalio būtų nepavykę. Ketvirtas žmogus – šių eilučių autorė, Festivalio prezidentė Elena Čekienė, „vietininkas“ Sniečkaus gyvenvietėje (taip tada vadinosi Visaginas).

    Sponsors Rėmėjas Rėmėjas Rėmėjas Rėmėjas