Kontaktai

Tarptautinio muzikos festivalio
„Visagino country“ centras
Taikos g. 58-46, LT-31222 Visaginas
Įmonės kodas 155948169

Tel. +370 698 47768

info@visaginocountry.lt

Tel. +370 698 24159

miestosvente@gmail.com

Sponsors Rėmėjas Rėmėjas Rėmėjas Rėmėjas